Zbójnicki baca - multiinstrumentalista na kuligu

Serdecznie polecamy wynajęcie podczas kuligu gawędziarza – multiinstrumentalisty – Jacentego Ignatowicza – góralskiego pedagoga, który ma głowę pełną wiadomości o naszym pięknym regionie, zna wiele góralskich kawałów, zna historię i kulturę regionu beskidzkiego, opowieści i legendy o zbójnikach beskidzkich. Z Jacentym na każdym z kuligów jest bardzo wesoło. Spotkanie z Jacentym to duże przeżycie, które wyzwala wśród kuligowiczów mnóstwo pozytywnej góralskiej energii!

 

060Jacenty Ignatowicz

 

Z Jacentym:

 

 • poznasz gawędy i legendy o zbójnikach beskidzkich;
 • nauczysz się gry na unikatowych instrumentach ludowych (złóbcoki, okaryna, piszczałki i fujarki pasterskie, trombita, róg myśliwski);
 • uśmiejesz się po pachy (humor góralski, gawędy, śpiew);
 • posłuchasz prelekcji na temat szeroko pojętej góralszczyzny (zbójnictwo beskidzkie, budowa i znaczenie instrumentów ludowych w kulturze górali żywieckich, strój górali żywieckich i śląskich, tradycje pasterskie w Beskidach, tradycje świąteczne w Beskidach - tradycyjne życzenia po góralsku, pastorałki, kolędy z „kozą” i gwiazdą kolędniczą, ziołolecznictwo ludowe, medycyna ludowa);
 • posłuchasz, że można zagrać wszystko na liściu, na pile i wielu innych nietypowych instrumentach muzycznych.

 

Jacenty Ignatowicz mieszka w Żywcu, gdzie wraz ze swoimi dziećmi popularyzuje rodzimy folklor beskidzki. Gra na wszystkich instrumentach góralskich, a w czasie swoich występów widzów raczy także góralską gawędą. Chyba jako pierwszy z artystów góralskich powrócił do korzeni polskiej góralszczyzny i zaczął wykorzystywać multanki czyli naszą Polską fletnię Pana obok piszczałek i okaryn.

 

Folklor żywiecki, jest niezwykle bogaty, zarówno jeżeli chodzi o ilość jak i o jakość zachowanych zwyczajów, obrzędów, gawęd, pieśni i przyśpiewek góralskich. Znanym piewcą tego folkloru jest właśnie Jacenty Ignatowicz.

Jacenty jest finalistą programy Mam Talent z TVN. Publiczność telewizji TVN pokochała Jacentego Ignatowicza z Żywca, który ubrany w góralski strój zagrał muzykę na tym, "czego nie stworzył człowiek", czyli na... roślinach, a konkretnie na liściu! Jego wykonanie Chopina i Schuberta porwało zarówno jury jak i publiczność, dzięki której 64-letni showman zapisze się w historii "Mam Talent" wykonaniem pierwszego w programie bisu na życzenie publiczności.

 

150Jacenty Ignatowicz

 

Wszędzie gdzie występuje, stara się zaprezentować piękno beskidzkiego folkloru. Charakterystyczną cechą Jacentego Ignatowicza jest pasja zbierania różnych rzeczy związanych z beskidzkim folklorem:

 

 • unikatowe instrumenty góralskie;
 • przedmioty gospodarstwa domowego;
 • produkty garncarskie;
 • dawne narzędzia rolnicze i stolarskie;
 • przyrządy do obróbki wełny i lnu;
 • stroje górali żywieckich;
 • rzeźby twórców ludowych;
 • zabawki ludowe;
 • zabytki sztuki obrzędowej;
 • obrazy na szkle i dziesiątki spisanych nut góralskich.

 

Jacenty zwany jest ,,Żywieckim Kolbergiem". Jednym z głównych celów działalności Jacentego Ignatowicza jest przekazywanie tradycji i zwyczajów folklorystycznych młodemu pokoleniu. ,,Żywiecki Kolberg" często proszony jest o konsultację na tematy folklorystyczne. Trudno się temu dziwić skoro artysta występujący obecnie ze swymi dziećmi , otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 1989 r. otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury przyznaną mu przez Ministra Kultury i Sztuki. W 1995 r. na FFGP w Żywcu za nauczanie dzieci gry na góralskich instrumentach otrzymał nagrodę w kategorii specjalnej ,,Mistrz i Uczeń". Nagród tych jest bardzo wiele, i nie sposób je wszystkie wyliczyć. W archiwach Jacentego Ignatowicza są podziękowania za występy przysyłane z całego świata. Świadczy to o tym, że istnieje potrzeba na to by żywiecki folklor trwał. Dlatego Jacenty Ignatowicz swą szlachetną pracą zasługuje na najwyższy szacunek.

 

Zapraszamy w Beskidy zimą!

Zespół Zbójnickie Group

Rezerwacja: 609 789 879, 33 475 96 52

www.zbojnickie.pl

Nawigacja:  

Na naszych stronach stosujemy pliki cookies oraz przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Zanim wejdziesz na naszą stronę, zapoznaj się proszę z następującymi informacjami. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI z siedzibą w Żywcu kod pocztowy 34-300, ul. Jana III Sobieskiego 7 NIP: 553 230 63 40 zwane dalej ZBÓJNICKI SZLAK

Z administratorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail kontakt@zbojnickie.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Administrator Ochrony Danych, Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski, ul. Jana III Sobieskiego 7

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Państwa dane osobowe które są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy takie jak:

 • dane teleadresowe,
 • imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób wyjeżdżających
 • numery telefonów,
 • numery paszportów przy wyjazdach do Państw nienależących do Unii Europejskiej,
 • adresy e-mail oraz adres IP,
 • historię odbytych podróży,

W JAMIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa powyższe dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy lub zawarciem umowy będą przetwarzane w celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 2. wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie kontrahentom i partnerom ZBÓJNICKI SZLAK biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo Umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej, takim jak:

 • hotele i inne obiekty noclegowe, inni touroperatorzy lub pośrednicy turystyczni którym zlecone zostało pośrednictwo w realizacji imprezy turystycznej, linie lotnicze, przewoźnicy, piloci i rezydenci, pośrednicy wizowi i konsulaty, agenci turystyczni działający na podstawie umowy agencyjnej,
 • poczta i firmy kurierskie, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe, które wykorzystują dane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i likwidacji ewentualnej szkody oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji wymienionych powyżej celów i od podstawy prawnej i będzie to odpowiednio czas:

 1. trwania umowy,
 2. wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 3. po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 4. do momentu wycofania zgody.

JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych,
 • nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

CZY MOJE DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO KRAJÓW TRZECICH?

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim. Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym.

INFORMACJE NA TEMAT ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DEZYCJI

Firma Zbójnicki Szlak korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług. Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo mogą otrzymywać - oferta będzie dopasowywana do Państwa potrzeb.

GROMADZENIE INNYCH DANYCH PRZEZ NASZĄ STRONĘ

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików "cookies". Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Partnerzy

Patronat

bct
kuligi
karpacki-gazda
fundacja

Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, oraz zbójnickie kuligi w Beskidach, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.

 

 stopka-mturWszelkie prawa zatrzeżone 2011-2018.
Projekt i realizacja MTUR Media+Turystyka